Jak wynika z informacji dostępny na stronie internetowej Urzędu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone klauzule, które Getin Noble Bank (GNB) stosuje we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego. Zakazał też ich wykorzystywania. Nałożył również na przedsiębiorcę karę – prawie 13,5 mln (13 417 225) zł.

Zakwestionowane klauzule dotyczyły sposobu ustalania kursów walut. Bank wykorzystuje je do przeliczania kwoty kredytów indeksowanych do euro lub franka szwajcarskiego i obliczania wysokości poszczególnych rat. GNB za podstawę do ustalania swoich kursów przyjął „kurs rynkowy wymiany walut dostępny w serwisie Reuters”. To nieprecyzyjne sformułowanie, ponadto odwołuje się do dany dostępnych na płatnym serwisie, do którego konsumenci nie mają dostępu, co rodzi ryzyko, iż kursy walut mogą być przez bank wyznaczane arbitralnie i w sposób nieprzewidywalny dla konsumentów.

W jednej z klauzul bank zastrzega sobie także prawo do zmiany ustalonego kursu waluty w przypadku dużych jej wahań na rynku w ciągu dnia. Konsumenci nie mają możliwości zweryfikowania zasadności takich działań i zareagowania na nie. Ponadto istnieje ryzyko, że bank będzie korzystał z tego uprawnienia tylko wtedy, gdy będzie to dla niego korzystne, czyli gdy kurs waluty gwałtownie wzrośnie.

Więcej informacji na temat wydanej decyzji dostępnych na stronie: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16164&fbclid=IwAR2O_lfbgVY04CYzpjGrJaJoXxrv2Cp1iETpLC1rCeTBLtO6M_XqP6PhIP0